DXHUB LÀ GÌ: 

  • Sàn thương mại điện tử B2B, Kết nối các doanh nghiệp cung các các phần mềm, dịch vụ chuyển đổi số, công nghệ. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp tiếp cận hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc thống qua các cộng đồng doanh nghiệp.

SỨ MỆNH:

  • Số hoá doanh nghiệp, tạo đà phát triển và chắp cánh doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới.

TẦM NHÌN: Trong 5 năm tới

  • Giúp 1000 Doanh nghiệp B2B tiếp cận được khách hàng trên toàn quốc

  • Giúp 100,000 Doanh nghiệp tiếp cận được các công nghệ mới áp dụng cho doanh nghiệp

  • Tạo ra một triệu việc làm thông qua mô hình Affiliate, Đào tạo và cấp chứng chỉ Chuyên viên chuyển đổi số chuyên nghiệp.